Logg inn på din profil.

Skriv inn din epost adresse:
Skriv inn ditt passord
Glemt passord?

eller
Foreldre/foresatte eller elever over 18 år oppretter en profil her NB: kun en profil pr. familie:


Velkommen til PS:Dans -  her registrerer du din påmelding for dansekurs.

NY INNLOGG
For nye brukere: Trykk på knappen "opprett ny profil". 

For "gamle" brukere: Skriv inn din e-post adresse som du har brukt tidligere og trykk på knappen "glemt passord", opprett nytt passord og du vil komme inn på din profil.

Om du har problemer med innlogging, send mail til:info@psdans.no.
Andre spørsmål ang. kurs eller påmelding, send mail eller kontakt: tlf. 90252127


V E L K O M M E N 

 

 

 

PS:Dans - Org.nr: 912 174 441
Hamar 

 

 

BETINGELSER VED PS:Dans

Avmelding 
Etter første kurs-uke er påmeldingen bindende og man må betale den totale kursavgiften. Ved langvarig sykdom (mer enn 3 uker) refunderes semesteravgiften, avregnet fra sykemeldingsdato, mot fremleggelse av sykemelding fra lege. Ved utestående kursavgift må vi i verste fall utelukke eleven fra dansetrening hos oss. 


Avlysning av timer
 
Det kan forekomme avlysning av timer på grunn av sykdom eller andre årsaker. Dette kompenseres ikke med redusert semesteravgift. Om mulig vil disse timene bli tatt igjen ved en senere anledning. Det informeres om avlysninger og ekstratimer via e-post og/eller sms til elevens "foresatte". 


"Nedlegging" av timer
 
PS:Dans forbeholder seg retten til å "legge" ned timer der det er 8 eller færre betalende påmeldte elever, i løpet av de 4 første ukene av kurset. Resterende semesteravgift for det aktuelle kurset vil da bli refundert til de aktuelle elevene som har betalt.


Ansvar
 
Eleven deltar på eget ansvar. Skolen har ikke forsikringsansvar for skader i forbindelse med trening i våre lokaler eller under våre forestillinger. Verdisaker oppbevares på eget ansvar. Man kan ta verdisaker med inn i dansesalen.

Bilder/Video 
Vi forbeholder oss retten til å bruke bilder og videopptak fra undervisning og forestillinger arrangert av PS:Dans. Disse kan for eksempel brukes til egen reklame, annonser og på vår hjemmeside og i sosiale medier. 

Annet
-Vi tar forbehold om feil og eventuelle endringer. 
-Tyggegummi, snop, brus og mat er ikke tillat i dansesalene.  
-PS:Dans følger skoleruten og har stengt ved ferie og røde dager. 


Norsk Lov

Kjøpsavtalen er underlagt norsk lov.

Force majeure
Hvis det oppstår ekstraordinære hendelser utenfor vår kontroll (som brann, streik, lock-down, flom, krig, opprør, naturkatastrofer osv.), som hindrer oss i å gjennomføre vår danseundervisning, er dette utenfor vår kontroll og PS:Dans er fritatt for alt ansvar.
Dette kompenseres ikke med redusert semesteravgift.

TVISTER
Tvister mellom kunden og skolen skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.


VÅR KONTAKTINFORMASJON
  

Skolens navn

PS Dans

Skolens org.nr.

912 174 441

Skolens kontaktperson

Ruben-Arie Slob

Skolens adresse

Torggata 812317 HAMAR

Skolens Telefon nr.

90252127

Skolens epost adresse

info@psdans.no

 

BETALINGS SIKKERHET

Dintero er vår partner ved kortbetaling og Vipps. 
Hos oss kan du utføre en trygg betaling med 3C-Secure teknologi. Siden der du taster inn passordet ditt har som regel logoen til banken din. Denne kommunikasjonen går mellom deg og banken, på og ikke nettbutikken. Vi kan ikke se passordet eller koden du taster inn.

- Alle betalinger skjer med Bank-ID
- Nettsiden der du legger inn ditt kort nr. skal starte med https://  
- Ved kortbetaling vil betalingskortet også bli verifisert med CVV2/CVC2
- Bookingsystemet lagrer ingen informasjon vedrørende ditt kort nummer.

 

 

 

Lukk